Nytt styre fra 2016

Styret består nå av:

Styreleder: Anne Valstad-Aalmo

Styremedlemmer: Ragnhild Aune og Harald Kvello

Varamedlem: Odd Størseth

Kontaktinfo