Signert protokoll samt innkallingen med vedlegg ble lagt ut den 21. juni 2019 under Dokumenter/informasjon, Årsmøte