Digital årsmøte i Øvre Stillhåtjønna Veglag blir torsdag 29. april 2021 kl. 19-20. Link til Teams møte finnes på tilsendt e-mail.